Bruss'Help verbindt zich ertoe om de deelnemers aan de telling, met name de geïnteresseerde "tellers" te betrekken bij de interpretatie van de gegevens. Op hun beurt verbinden de "tellers" die zich naar de toegewezen zone begeven zich toe om:

  • de personen die in de openbare ruimte verblijven te respecteren. De tellers zorgen ervoor dat zij de mensen niet storen of wakker maken.
  • enkel als de betrokken persoon het initiatief neemt tot een gesprek, mogen enkel vragen gesteld worden om de leeftijd van de persoon te achterhalen. Indien dit niet mogelijk is, mag er op geen enkele manier aangedrongen worden.
  • de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren door de verzamelde gegevens met betrekking tot deze personen en hun verblijfplaatsen enkel mee te delen aan de verantwoordelijken van Bruss'Help in het kader van de dak- en thuislozentelling.