Aanpassingen

Indien u fouten of anomalieën ontdekt, willen wij u vriendelijk vragen deze aan ons door te geven via winterbrochure@lastradapils.brussels.

Mijn account

content_type: activité
: Hobo||105
activity_scheduling_remarks:

Woensdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.

activity_public: Pas relevant
: activité
: Hobo||105
:

Woensdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur.

: Pas relevant

Ontvangst, activiteiten en stageproject (nog nader te bepalen) voor buitenschoolse kinderen van 5 tot 16 jaar oud.