Mijn account

Het team van la Strada wenst iedereen een fantastisch 2018 ! We willen jullie ook laten kennismaken met het nieuwe versie van het informatieplatform PILS.

Enkelen onder jullie zijn al bekend met de vorige versie van het informatieplatform. Voor anderen is het een eerste kennismaking.

Wat kan u van het nieuwe PILS verwachten en hoe ermee aan de slag gaan ?

Diegenen die vertrouwd zijn met de vorige versie van het PILS, kunnen we gerust stellen de interactieve aanpak en de informatie in real time blijft behouden. Hierbij de nieuwe informatiestromen :

https://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/laatste-nieuws.htmlhttps://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/laatste-nieuws.html

Drie types aan informatie zijn beschikbaar :

  • informatie met betrekking tot initiatieven in het kader van de winteropvang (SamuSocial, Cosortium voor de Federale winteropvang, Project Winter 86400 en andere initiatieven

  • de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen,

  • meteorologisch waarschuwingssysteem op basis van gegevens van het KMI : maatregelen bij extreme koude, sluiten van parken en openbare ruimtes bij noodweer).

Actuele informatie over de bijkomende initiatieven tijdens de winterperiode

Een online brochure winter met actuele informatie en in printversie kan u hier raadplegen : https://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/winter-brochure.html

Gelieve het informatieplatform PILS bekend te maken

Zoals elk interactief instrument, rekent het PILS op de bijdragen van de actoren van het werkveld. Kent u sociaal werkers of andere actoren die initiatieven dak – en thuislozen ondersteunen die nog geen gebruik maken van het PILS? Aarzel dan niet om hen de link naar het PILS te bezorgen.

Alvast bedankt voor de uitwisseling van actuele informatie !

We willen er op wijzen dat het PILS een platform is om informatie te verspreiden over de verschillende initiatieven voor dak- en thuislozen in het Brussels Gewest waaronder de winteropvang : openstellen en sluiten van bijkomende gebouwen, locatiegegevens, toegangscriteria, aantal opvangplaatsen, doelpubliek, vergaderingen, overleg- en studiemomenten, enz.

Dit overlegplatform is dan ook niet de plaats om meningen en standpunten te formuleren en uit te wisselen over de thuislozenzorg of het winterplan. Het PILS biedt de mogelijkheid aan de actoren om geactualiseerde informatie te ontvangen per e-mail of per GSM - voor (straathoek)werkers die dit wensen - over de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen, weeralarm, en de initiatieven in het kader van het winterplan. Doel is de vlotte doorstroming en kwaliteit van de informatie te verbeteren en dit vooral tijdens de winter.

Het Steunpunt behoudt zich het recht voor een bijdrage aan te passen of te weigeren die deze regels niet respecteren.

etterbeek
zoom
De verwarmde ruimte van de gemeente van Etterbeek opent opnieuw zijn deuren in 2018-2019 ter voorbereiding op de koudegolven van deze winter. De ruimte is open van 15 november 2018 tot 30 april 2019, Generaal Tombeurstraat 53A te Etterbeek.

De gemeentelijke preventiedienst voorziet een onthaal, warme dranken en vrijwilligers van het Rode Kruis zullen aanwezig zijn op zaterdagen en zondagen (opvangcapaciteit: 8 personen).

Openingsuren:

- Van maandag tot vrijdag: 8u30 - 19u

- Van zaterdag tot zondag: 9u - 17u.

147991412946
zoom
Deze woensdag 12 december overnachtten 865 personen in de centra van Samusocial :

  • 403 personen als lid van een gezin, waaronder 219 kinderen (117 gezinnen)
  • 341 alleenstaande mannen
  • 121 alleenstaande vrouwen

Tot nu toe hebben alle vrouwen en gezinnen met een aanvraag tot accomodatie bij Samusocial kunnen verblijven. Mannen zijn talrijker op straat : daardoor waren we niet in staat om alle aanvragen positief te beantwoorden. Onze teams bleven waakzaam om de meest kwetsbare personen te kunnen opvangen.

Strada banner logo 346x150px
zoom
Ter herinnering, en op de vraag van de sector thuislozenzorg publiceert, la Strada opnieuw de instrumenten die ten dienste staan van de sociaal werkers en hun doelgroep. Vanaf vandaag zijn er twee instrumenten beschikbaar tot uw beschikking:

  • De brochure "Winter 2018-2019" die de belangrijkste informatie bevat m.b.t. de winteropvang. De brochure kan worden geraadpleegd via: download hier de pdf. Bij elke nieuwe informatie wordt de brochure geüpdatet. 
  • Het PILS platform stelt 3 newsletters voor: informatie m.b.t. de hulpinitiatieven in het kader van de winteropvang, de beschikbare plaatsen in de onthaaltehuizen en een meteorologisch waarschuwingssysteem van het KMI (meeting van de "gevoelstemperatuur" en de sluiting van parken in geval van noodweer).

Subcategorieën