Mijn account

Het team van la Strada wenst iedereen een fantastisch 2018 ! We willen jullie ook laten kennismaken met het nieuwe versie van het informatieplatform PILS.

Enkelen onder jullie zijn al bekend met de vorige versie van het informatieplatform. Voor anderen is het een eerste kennismaking. In bijlage van dit bericht kan u de gebruikersnaam en paswoord vinden die toegang verlenen tot de verschillende diensten.

Wat kan u van het nieuwe PILS verwachten en hoe ermee aan de slag gaan ?

Diegenen die vertrouwd zijn met de vorige versie van het PILS, kunnen we gerust stellen de interactieve aanpak en de informatie in real time blijft behouden. Met de hierbij vermelde gebruikersnaam en paswoord hebt u toegang tot de nieuwe informatiestromen via

https://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/laatste-nieuws.htmlhttps://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/laatste-nieuws.html

Drie types aan informatie zijn beschikbaar :

  • informatie met betrekking tot initiatieven in het kader van de winteropvang (SamuSocial, Cosortium voor de Federale winteropvang, Project Winter 86400 en andere initiatieven

  • de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen,

  • meteorologisch waarschuwingssysteem op basis van gegevens van het KMI : maatregelen bij extreme koude, sluiten van parken en openbare ruimtes bij noodweer).

Actuele informatie over de bijkomende initiatieven tijdens de winterperiode

Een online brochure winter 2017-2018 met actuele informatie en in printversie kan u hier raadplegen : https://lastradapils.brussels/portail/nl/winterplan/winter-2017-2018-brochure.html

Gelieve het informatieplatform PILS bekend te maken

Zoals elk interatief instrument, rekent het PILS op de bijdragen van de actoren van het werkveld. Kent u sociaal werkers of andere actoren die initiatieven dak – en thuislozen ondersteunen die nog geen gebruik maken van het PILS? Aarzel dan niet om hen de link naar het PILS te bezorgen.

Alvast bedankt voor de uitwisseling van actuele informatie !

We willen er op wijzen dat het PILS een platform is om informatie te verspreiden over de verschillende initiatieven voor dak- en thuislozen in het Brussels Gewest waaronder de winteropvang : openstellen en sluiten van bijkomende gebouwen, locatiegegevens, toegangscriteria, aantal opvangplaatsen, doelpubliek, vergaderingen, overleg- en studiemomenten, enz.

Dit overlegplatform is dan ook niet de plaats om meningen en standpunten te formuleren en uit te wisselen over de thuislozenzorg of het winterplan. Het PILS biedt de mogelijkheid aan de actoren om geactualiseerde informatie te ontvangen per e-mail of per GSM - voor (straathoek)werkers die dit wensen - over de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen, weeralarm, en de initiatieven in het kader van het winterplan. Doel is de vlotte doorstroming en kwaliteit van de informatie te verbeteren en dit vooral tijdens de winter.

Het Steunpunt behoudt zich het recht voor een bijdrage aan te passen of te weigeren die deze regels niet respecteren.

In het kader van het Elsene overleg tegen Dakloosheid (CISA), zal een dagopvang zijn deuren tijdens de winterperiode openen voor daklozen.

Dit initiatief wordt ingezet van 6 november 2018 tot en met 28 maart 2018, elke dinsdag en donderdagmiddag, van 8u30 uur tot 18u, op de gelijkvloers van het wijkhuis Malibran (10, Damstraat). De inrichting wordt gecontroleerd door straathoekwerkers, gemeenschapswachters, sociale medewerkers van de dienst sociale zaken van de gemeente, sociale bemiddelaars, sociale medewerkers van het OCMW, vrijwillige (verpleegkundigen) van het Rode Kruis, deelnemers van de lokale cel van steun aan scholen en deelnemers van de dienst solidariteit.

Elsene
zoom

De Dagopvanging is bedoeld voor onzekere mensen (daklozen, slecht gehuisvest, ...) een dag waar je op een vriendelijke plek rustig kunt verwarmen en een snack kunt nuttigen. Dit inrichting moet het mogelijk maken om isolatie en eenzaamheid te breken. Daarnaast biedt het een kans voor mensen die behoefte hebben aan informatie / verbinding met sociale diensten / bevoegde administratieve diensten.  

Aarzel niet om de informatie om u heen naar het maximum te verspreiden.

Contact: 02 / 643.65.52 of per email op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

logo Schaerbeek1030Schaarbeek
zoom
In samenwerking met het Preventieplatform Aids, organiseert de gemeenschapsdienst Latitude Nord in zijn gebouw verschillende sessies voor het opsporen van HIV. Gratis en snel, maar ook anoniem en vertrouwelijk!

Op vrijdag 5 oktober, van 11u tot 13u, vindt een Spreekruimte plaats met als thema de verslavingsbehandeling en post-behandeling. Deze Spreekruimte wordt gevolgd door een ronde tafel voor de professionelen, schrijf je hiervoor in!

Subcategorieën