Mijn account

samuGisteravond vonden 779 personen onderdak in de verschillende centra van Samusocial, hetzij :

  • 205 alleenstaande mannen;
  • 131 alleenstaande vrouwen;
  • 443 personen in gezinsverband van wie 218 kinderen (147 gezinnen)

Met de opening, dit weekend, van 50 extra winterplaatsen voor alleenstaande personen in het centrum "Poincaré" is de totale winteropvangcapaciteit van 420 beschikbare plaatsen, als aanvulling bij de 378 bedden die er het hele jaar zijn in de opvangcentra van Samusocial. 

De huidige opvangcapaciteit van alleenstaande personen bedraagt 320 plaasten : 200 beschikbare plaatsen in het centrum Poincaré (110 permanente plaatsen en 90 winterplaatsen) en 120 plaatsen in het centrum Vestje (110 permanente plaatsen en 10 winterplaatsen).

Momenteel worden inrichtingswerken uitgevoerd door het OCMW van Brussel in het centrum van de Koningstraat, om de opvang aan hogere kwaliteitsnormen te laten voldoen. Zodra de evolutie van de werken het toelaat, zullen we de 300 voorziene plaatsen voor alleenstaande personen geleidelijk openen in het gebouw.  

Zoals ook de rest van het jaar doorkruisen de mobiele hulpteams het Brussels Gewest om afhankelijk van hun interventiecapaciteit hulp te verlenen aan de meest gedesocialiseerde mensen op straat.