bathroom sink faucetDe sociale ongelijkheden in het Brusselse Gewest zijn heel uitgesproken. Deze zorgwekkende toestand vertaalt zich met name in een explosieve stijging van het aantal dak- en thuislozen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Dit is een alarmerende evolutie en als openbaar bedrijf met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vindt VIVAQUA dat het zijn plicht is om in actie te komen.

Dit ligt ook in de rechte lijn van zijn nieuwe strategische plan VIVAnext (2019-2024) dat een duidelijke en krachtige verbintenis voorziet: “Bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen of personen in een precaire situatie.”

Heel concreet heeft de Raad van Bestuur van VIVAQUA dan ook beslist om mensen in een precaire situatie te hulp te komen en dit, door verenigingen te steunen die actief zijn in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en die de daklozen gezondheids- en/of opvangdiensten aanbieden met gratis toegang tot douches en/of een wasruimte.

Deze verenigingen zullen kunnen genieten van een vermindering van hun jaarlijkse waterfactuur met 50%.

Om meer te weten (toekenningsvoorwaarden) 

Formulier voor de aanvraag van de korting

 Geschreven door Vivaqua