logo samu carre 640x420Vorige zondag, 22 april, vonden 905 personen onderdak bij de centra van Samusocial. Daarbij :

  • ·325 alleenstaande mannen
  • ·116 alleenstaande vrouwen
  • ·464 personen in gezinsverband (133 gezinnen), van wie 270 minderjarigen

Nu een aantal van onze centra worden getroffen door een wantsenplaag is beslist om op verschillende plaatsen de opvangcapaciteit te herschikken om zoveel mogelijk mensen in goede omstandigheden te blijven opvangen terwijl we de getroffen zones aan een efficiënte desinfectie onderwerpen.

Vorige donderdag is gestart met de overbrenging van bewoners zodat het Poincarécentrum kan worden stilgelegd om het volledig te desinfecteren. Het sluitingsproces van het centrum verloopt stap voor stap en moet 10 tot 12 dagen in beslag nemen.

Als gevolg hiervan is op verscheidene plaatsen de verblijfscapaciteit herschikt : 

-Verhuizing van de gezinnen die onderdak hadden gevonden in het centrum van het Vestje naar het opvangcentrum van Evere om plaats vrij te maken voor de vrouwen en mannen van het Poincarécentrum. Het Vestje wordt daarmee een centrum voor alleenstaanden, net zoals Botanique. Door deze maatregel kunnen we de kwetsbaarste mensen verder de klok rond blijven opvangen.

-De verhuizing van een deel van de alleenstaande mannen van het Poincarécentrum naar het centrum Botanique.

Iedereen die specifiek als kwetsbaar aanzien wordt, blijft dus opgevangen in onze centra : gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen, kwetsbare alleenstaande mannen.  We kunnen momenteel echter niet langer alle mannen opvangen die om onderdak vragen, enkel de breekbaarste personen krijgen een prioritair verblijf.

Daarnaast blijven de mobiele hulpteams uitrukken voor de maraude in de straten van het Brussels Gewest voor humanitair toezicht en om hulp te bieden aan de meest gedesocialiseerde mensen op straat.