Mijn account

zoom
 Beste partners,

De verschillende fases in de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus dwingen onze crisiscoördinatie tot een herziening van de steunmodaliteiten. Het aantal besmettingen met Covid-19 alsook het aantal personen doorverwezen naar de afzonderingscentra blijven dalen. Dit is goed nieuws. Tegelijkertijd hernemen sommige diensten hun activiteiten en is er op de markt geen tekort meer aan beschermingsmateriaal.

Hierbij informeren we u dat vanaf 15 juni de verdeling van mondmaskers door Bruss’help niet meer zal doorgaan. De laatste verdeling zal plaatsvinden op 11 en 12 juni van 13 uur tot 15 uur.

De komende weken zal Bruss’help stoffen mondmaskers met twee lagen voor de sector ter beschikking stellen. Binnenkort zullen we meedelen hoe u een bestelling voor deze stoffen maskers kan maken.

zoom
 Beste partners

De Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hebben een omzendbrief opgesteld met aanbevelingen in het kader van de versoepelingsmaatregelen ter attentie van de ambulante diensten.

Deze omzendbrief omvat de volgende punten:

  • Preventieve regels
  • Algemene principes over de opening van de diensten 
  • Wat te doen in geval van infectievermoeden door Covid-19
  • Varia. 

Logo
zoom
Beste partners,

Deze donderdag 21 mei 2020 zal de afhaling van mondmaskers en water uitzonderlijk niet doorgaan naar aanleiding van de Hemelvaart.

Om u de komende week van het nodig materieel te bevoorraden, verzoeken we u vriendelijk deze vrijdag langs te komen.

luttepauvreté400
zoom
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft de nota met een interfederaal overzicht van maatregelen van de verschillende overheden en administraties die tijdens de COVID-19-crisis een ondersteuning kunnen betekenen in situaties van armoede en bestaansonzekerheid bijgewerkt.

Logo
zoom
Beste partners,

De vragen vanuit de verschillende noodopvang- en inschakelingsvoorzieningen leiden tot de volgende FAQ. Deze is aanvullend aan de omzendbrief over screeningsstrategie van de GGC en van de FGC :